Korea

CHINA STATE COUNCIL: CONTACTING REPUBLIC OF CHINA STATE COUNCIL

CONTACT CHINA


Xi Jinping
President of the People's Republic of China
The State Council General Office
Yong nei xi jie
Beijing 100017
People's Republic of China

Li Keqiang
Premier of the People's Republic of China
Guowu yuan
9 Xi huang cheng gen bei jie
Beijing 100032
People's Republic of China

Wang Yi
Minister of Foreign Affairs
Wai jiao bu
2 Chaoyang men Nan da jie
Beijing 100701
People's Republic of China
Tel: 86 10 6596 1109/14
Fax: 86 10 6596 2660

Zhang Jun
Minister of Justice
Sifabu
10 Chao yang men Nan da jie
Chaoyang qu, Beijing 100020
People's Republic of China

Click here for Chinese embassies.